Deutsch | English | Italiano | Français | Türkçe | Magyar | Polski | Português | Česky | Русский | Español | Slovensko | Română |
NEWS
WRC World Resources Company GmbH is 100% Carbon Neutral!
WRC 10-tibodový program

1.Bezplatná analýza vzorku
2.Provedení kompletního notifikačního řízení
3.Složení finanční záruky, pokud vyžadováno
4.Organizace a realizace přepravy, včetně pojištění
5.Bezezbytková recyklace v zařízení WRC
6.Vyhotovení dokladu o využití odpadu
7.Vystavení ročního certifikátu o recyklaci
8.Podpora při zpracování koncepcí odpadového hospodářství
a odpadových bilancí
9.Poskytnutí big bagů a kontejnerů
10.Výměna europalet