Deutsch | English | Italiano | Français | Türkçe | Magyar | Polski | Português | Česky | Русский | Español | Slovensko | Română |
NEWS
WRC World Resources Company GmbH is 100% Carbon Neutral!
WRC Alternatywa dla składowiska

Pozostałości poprodukcyjne traktowane są przez WRC nie jako odpady lecz jako użyteczne surowce produkcyjne. W ramach procesu recyklingu WRC z indywidualnie wyselekcjonowanych surowców powstają dokładnie wyspecyfikowane produkty. Kwalifikacja surowców do przetworzenia w WRC odbywa się na podstawie analizy laboratoryjnej próbki odpadu. Dzięki temu do produkcji koncentratów metali WRC przyjmowane są tylko odpady spełniające określone kryteria. Wytwarzanie produktów WRC, o określonych w umowach zawartościach metali i minerałów, z różnych rodzajów odpadów, umożliwia włączenie do produkcji również materiałów, które ze względu na zmienne zawartości składników nie mogłyby indywidualnie zostać poddane recyklingowi. Poprzez proces recyklingu WRC chronimy nieodnawialne surowce naturalne, a dzięki wykorzystaniu pozostałości poprodukcyjnych redukowany zostaje negatywny wpływ przemysłu na środowisko. Kierownictwo jak i pracownicy WRC zobowiązali się do ochrony środowiska i we wszystkich swoich działaniach kierują się tym aspektem. To zobowiązanie gwarantuje Państwu wysoką jakość i bezpieczne usuwanie odpadów, co wyróżnia usługi WRC. Potwierdzeniem tego jest członkowstwo w Saksońskim Związku na rzecz Ochrony Środowiska.

Umweltallianz Sachsen