Deutsch | English | Italiano | Français | Türkçe | Magyar | Polski | Português | Česky | Русский | Español | Slovensko | Română |
NEWS
WRC World Resources Company GmbH is 100% Carbon Neutral!
WRC WRC zamyka obieg surowców wtórnych

WRC prowadzi nowoczesny, przyjazny środowisku zakład produkcyjny, w którym odpady zawierające metale z różnych branż przemysłu (od przemysłu elektronicznego poprzez przemysł lotniczy i stosujący obróbkę powierzchniową do przemysłu samochodowego i biżuteryjnego) zostają poddane przetworzeniu. Odpady te zostają przetworzone w instalacjach produkcyjnych WRC do postaci koncentratów metali, które następnie sprzedawane są producentom metali nieżelaznych. Huty metali nieżelaznych stosują koncentraty WRC jako surowiec lub substancję pomocniczą i wytwarzają z nich metale i sole metali, które stanowią gotowe produkty dla wyżej wymienionych branż przemysłu.